Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op preventieve en curatieve zorg binnen het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen, mannen en kinderen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekken-organen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd. De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de stabiliteit van het bekken.

De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke functie in het dagelijks bewegen en bij het voorkómen van rug- en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan ook leiden tot klachten zoals, ongewild verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken aandrang of veel te vaak naar het toilet moeten, pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem, stuitje of schaambeen en verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen ontstaan door niet goed functionerende spieren.

bekkenlosklein

De problemen ontstaan vaak uit onwetendheid, of door een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie of zij hangen samen met zwangerschap of bevalling.

Heeft u één van de onderstaande klachten?

  • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting
  • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
  • Moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting
  • Zwaar, drukkend gevoel in de onderbuik en/of balgevoel in vagina of anus
  • Pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
  • Problemen bij het vrijen, die samenhangen met de bekkenbodem
  • Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond de zwangerschap of bevalling
  • Bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap en bevalling
  • Begeleiding voor en na operaties in buik- en bekkengebied

Waaruit bestaat bekkenfysiotherapie?
Bekkenfysiotherapie begint met een vraaggesprek. Dit is bedoeld om uw problemen goed in kaart te kunnen brengen en uitleg te geven over het ontstaan en de gevolgen van uw klacht.

Vervolgens vindt er zowel algemeen onderzoek waarbij onder meer wordt gekeken naar uw houding, ademhaling en het functioneren van uw lage rug, bekken en heupen, als specifiek onderzoek plaats dat is gericht op het in kaart brengen van het functioneren van de bekkenbodem.

Om een goed beeld te krijgen van de bekkenbodemspieren kan er een inwendigonderzoek plaats vinden. Hiervoor zal toestemming aan u worden gevraagd. Dit wordt vastgelegd in uw status. Wanneer u bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het inwendig onderzoek of inwendig handelen? Vraag dan bij Allert Pol Fysiotherapie naar de folder `Uitleg inwendig handelen door bekkenfysiotherapeut´.

Naar aanleiding van de bevindingen wordt er een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit adviezen ten aanzien van het houdings- en bewegingsapparaat, het leren herkennen en gebruiken van de bekkenbodemspieren en het verkrijgen van inzicht in uw plas-, ontlasting- en drinkgedrag. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van myofeedback, oefenhulpmiddelen, oefeningen en dagboeken.

De Bekkenfysiotherapeut
De geregistreerde bekkenfysiotherapeut Sanne de Haan heeft na de studie fysiotherapie een 3-jarige opleiding gevolgd. Hierdoor is uw bekkenfysiotherapeut gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten in het buik-, lage rug-, bekken- en bekkenbodemgebied bij mannen, vrouwen en kinderen.

De bekkenfysiotherapeut staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF). Bekkenfysiotherapeuten hebben contacten met verloskundigen, huisartsen en specialisten.

Verwijzing en vergoeding
U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist voor bekkenfysiotherapie. Bovendien wordt bekkenfysiotherapie vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Behandelingen voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het aantal behandelingen dat u vanuit uw aanvullende verzekering vergoed krijgt, verschilt per verzekering. Wat voor u geldt, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

· Ga terug naar de vorige pagina