Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandeling aan het lichaam, met name aan het bewegingsapparaat. De behandeling kan ook een begeleidend karakter hebben, waarbij de fysiotherapeut de patiënt in een bepaald revalidatieproces begeleidt of daar adviezen in geeft. Door de nieuwe wijzigingen in het zorgstelsel heeft u voor fysiotherapie geen verwijzing van de huisarts of specialist meer nodig.

U kunt zich dus rechtstreeks bij ons melden om voor een behandeling in aanmerking te komen, uiteraard bent u met een verwijzing ook welkom. We hebben contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten, zodat alle behandelingen vergoed worden uit de aanvullende verzekering, deze behandelingen gaan niet ten koste van uw no-claim.

Visie op fysiotherapie
Bij een gezond mens is de fysieke en mentale belasting in balans. In het geval van blessures en klachten is dit evenwicht verstoord, de belasting is te hoog en/of de belastbaarheid is te laag. Wij streven ernaar de bovengenoemde balans te herstellen of te verbeteren.
Alvorens tot behandeling wordt overgegaan, vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats. Uit dit onderzoek wordt samen met de patiënt een behandelprogramma opgesteld.

De behandeling
De behandeling bestaat onder meer uit een unieke behandeltechniek die bestaat uit een speciaal ontwikkelde handmatige krachtige massage van het spierweefsel en kapsel rond de gewrichten. Als gevolg van een blessure trekken de spieren zich rondom de pijnlijke plek samen. Vooral wanneer dit proces lange tijd aanhoudt, wordt de doorbloeding op die plaats minder en ontstaan verklevingen in het spierweefsel. Het wordt stijver en de conditie van de spier gaat achteruit. Alle delen die met deze spier verbonden zijn, functioneren daardoor ook minder, met nog meer klachten als resultaat. Onze intensieve massage verlaagt de spierspanning en maakt de verklevingen los met als gevolg een betere doorbloeding, voorwaarde voor herstel van de blessure. Deze behandeltechniek heeft sneller en langduriger resultaat dan de klassieke fysiotherapeutische massage en behandeling met apparaten zoals ultrageluid en andere stroomvormen.
Nadat het spierweefsel is los gemasseerd en de gewrichten geheel beweeglijk en pijnvrij zijn, zal het behandelde gebied enigszins onstabiel en zwak aanvoelen. De behandeling richt zich dan op het verhogen van de belastbaarheid van het lichaam door middel van doelgerichte trainingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige trainingsfaciliteiten.

Belangrijke aspecten van de behandelfilosofie
De individuele zorg
Daar wij ruime openingstijden hanteren, hebben we geen wachtlijsten.
Het behandelprogramma wordt volledig op individuele basis opgesteld. Het is afhankelijk van de specifieke doelstellingen per patiënt.

Totaalaanpak
Niet alleen het letsel wordt behandeld. De gehele functionele bewegingsketen wordt geanalyseerd. Het onderzoek levert vaak meer aanwezige beperkingen op dan alleen het letsel. Deze beperkingen in het totale functioneren worden grondig en systematisch behandeld. Het verlies in kracht en spierlengte wordt door training hersteld.

Handwerk
De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit handwerk. Er wordt gebruik gemaakt van diepe massagetechnieken, spier- en gewrichtsmobilisaties die terug te voeren zijn naar de eerste beginselen van de fysiotherapie.

Training
Per individu wordt een uitgebreid rek- en trainingsprogramma gemaakt. Dit programma herstelt de balans tussen belasting en belastbaarheid. Er wordt getraind met revalidatie- en fitnessapparatuur. Tijdens de training is het mogelijk om permanent de hartfrequentie te controleren.

Tijdsduur
Patiënten worden 30 minuten behandeld, na deze behandeling wordt eventueel gebruik gemaakt van 20 minuten thermotherapie, voor of na deze behandeling kunt u eventueel gebruik maken van de aanwezige trainingsapparatuur.<

Kwaliteit
De fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG- register, zijn lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de Vereniging voor Vrijgevestigde Fysiotherapeuten. Verder is de praktijk opgenomen in het kwaliteitsregister van de KNGF en nemen we deel aan het Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten (IOF). In dit overleg wordt gewerkt aan de kwaliteit van het behandelen.

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, wat gericht is op de bewegingen van gewrichten in het hele lichaam.

Als er een functiestoornis aanwezig is in een bepaalde gewricht, kan dat voor klachten als pijn of bewegingsbeperking zorgen. Wat weer kan leiden tot klachten of beperkingen in andere gewrichten.

Het doel van manuele therapie is dan ook weer het beter laten functioneren van de gewrichten. Eerst wordt gekeken waar de oorzaak ligt, zodat dit door middel van manuele technieken kan worden herstelt. Deze technieken kan gepaard gaan met een krakend/knappend geluid. Dit kan soms beetje vreemd aanvoelen, maar over het algemeen wordt het niet als pijnlijk ervaren.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid, maar ook afname van pijn.

Daarna worden vaak nog adviezen of oefeningen meegegeven om te zorgen dat de klachten niet weer terug komen.

Manuele therapie kan helpen bij rugklachten, nekklachten en/of hoofdpijn, maar ook beperkingen in andere gewrichten!

Sportrevalidatie

Sportrevalidatie is een specialisme van de praktijk dat al 15 jaar bestaat. Sporters hebben behoefte aan een fysiotherapeutische behandeling die meer aansluit bij hun sportbeleving. Sportrevalidatie is ontstaan in eerste instantie voor topsporters. Er is sprake van behandelingen van meerdere uren per dag, indien nodig 7 dagen per week.
Deze behandelingen bestaan de volgende punten:

  • Fysiotherapie
    Waarbij de behandeling hoofdzakelijk uit handwerk bestaat. Er wordt gebruik gemaakt van diepe massagetechnieken, spier-, en gewrichtsmobilisaties.
  • Trainingen
    Bestaande uit rek-, kracht- en conditionele programma’s.
  • Uitgebalanceerde maaltijden
    Individueel aangepast en toegespitst op energierijke voeding die alle bouwstoffen aanlevert voor een optimaal herstel.

Sportrevalidatie heeft bewezen dat herstel van een blessure optimaal geregeld wordt. De tijdsduur van revalidatie wordt verkort.
Een ander streven binnen sportrevalidatie is het revalideren van de (top)sporter naar een hoger belastbaarheidsniveau zodat de betrokken sporter direct binnen zijn discipline op het hoogste niveau kan functioneren.
De steeds hogere eisen die aan sporters worden gesteld hebben ertoe geleid dat de laatste jaren sportrevalidatie meer en meer uitgevoerd wordt door een team van specialisten. Indien gewenst wordt er contact gezocht met diverse andere specialisten, bijvoorbeeld een orthopeed, neuroloog, diëtist of inspanningsfysioloog.

Onze manier van behandelen is echter niet te vergelijken met de reguliere fysiotherapie. De economische waarde van sneller herstel van topsporters is tegenwoordig een actueel gegeven. Sportrevalidatie is hiervoor een goed recept.